Prelucrarea datelor

Prin completarea formularului de contact va dati acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in masura in care astfel de date sunt furnizate, in conformitate cu prevederile Legii 677/2011 si Regulamentului Generar privind Protectia Datelor 2016/679. S.C. EUDC Cloud S.R.L. (denumita in continuare „EUDC” ) prelucreaza datele cu caracter personal furnizate prin intermediul formularului de contact in scopul prelucrarii cererii dumneavoastra.

Deasemenea, prin furnizarea datelor cu caracter personal prin intermediul formularului de contact, va dati acordul pentru transmiterea si prelucrarea acestor date de catre departamentul de marketing al EUDC si de catre partenerii sai externi, in scopuri de marketing, privind produsele si serviciile furnizate de catre EUDC.

In temeiul Legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei.